?>
Vyhledat

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vážení,

25 května 2018 začalo platit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”, nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Cílem zavedení úpravy je sjednocení pravidel zpracovávání osobních údajů na území Evropské unie.

Níže najdete informace ohledně zpracovávání osobních údajů společností D+H Polska sp. z o.o.

Správcem vašich osobních údajů je společnost D+H Polska sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi, ul. Polanowicka Północna 8, PSČ 51-180, Polsko, tel. +48 71 323 52 50, e-mailová adresa: dh-polska@dh-partner.com, webová stránka: www.dhpolska.pl, DIČ 894-26-48-946, IČ 932265010, zapsána v národním soudním rejstříku KRS pod číslem 0000043343 okresním soudem pro Vratislav – Fabryczna, VI. Hospodářské oddělení.

1. Informujeme, že společnost D+H Polska sp. z o.o. zpracovává vaše osobní údaje v podobě jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

2. Vámi sdělené osobní údaje se budou zpracovávat pouze za účelem realizace vaše poptávky, objednávky, nákupu, dodávky zboží nebo služeb, které spadají do předmětu podnikání společnosti. Mohou se také zpracovávat za účelem realizace jiného zákonně odůvodněného zájmu společnosti.

3. Právním základem je čl. 6 odst.1 písm. b GDPR – nezbytné pro plnění smlouvy, které stranou je osoba, které se údaje týkají, čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR – nezbytné pro doplnění právní povinnosti spojené s uskladním dokumentace, vyžadované zákonem o daních, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR – nezbytné pro uskutečnění zákonně odůvodněného zájmu společnosti, jako např. vymáhaní pohledávek z podnikatelské činnosti.

4. Přistup k vaším osobním údajům budou mít pouze zplnomocnění zaměstnanci administrace a obchodního oddělení, účetnictví, servisu a technického oddělení a firmy poskytující outsourcingové IT služby, vymáhající pohledávky, účetní, a subdodavatele služeb přepravy zboží a montáže nakoupených produktů a služeb. S firmami, kterým vaše osobní údaje budou sdělovány byly podepsané smlouvy o svěření zpracovávání osobních údajů.

5. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetí země (mimo členské státy Evropského hospodářského prostoru).

6. Vaše osobní údaje uvedené na tištěných dokumentech budou bezpodmínečně uchovávány po dobu 5 let od ukončení kalendářního roku, ve kterým byly sdělené a natrvalo v IT systémech, ledaže využijete svého práva osobní údaje smazat. Pro smazání Vašich osobních údajů po ukončení doby bezpodmínečného uchovávání, podejte písemnou žádost (dopis, e-mail) – vaše osobní údaje budou smazány.

7. Za účelem opravy informací, které obsahují nebo trvalého smazání mate přistup k zaslaným dokumentům a jejích kopiím, pokud nebyly dosud trvale smazány. V této věci se na nás obraťte přímo.

8. Máte právo na nás podat stížnost dozorčímu orgánu.

9. Ve věcech spojených s ochranou osobních údajů můžete se obracet na Inspektora osobních údajů – Hanna Palczewska

poštovně na adresu: D+H Polska sp. z o.o., ul. Polanowicka Północna 8, 51-180 Wrocław, Polsko s poznámkou „Osobní údaje”

elektronický na e-mailovou adresu: daneosobowe@dh-partner.com

10. Sdělení vašich osobních údajů je podmínkou nezbytnou pro uskutečnění vaše poptávky, podání objednávky, nákup, dodávku zboží nebo služeb, které spadají do předmětu podnikání společnosti a splnění zákonných požadavků týkajících se registrace zdanitelného plnění.