Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

Stránky

TR 42 - modul relé

Modul relé dálkově ovládané signalizace poškození a výstrahy, obsahuje dva bez-potenciálové přepínací kontakty, max. 230 V/5 A. K vestavbě v místě konektorů E1/E2 centrály.

ZA 85-HS ozubnicový pohon

Ozubnicové pohony s napájením 24 V DC jsou určené pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.  Vybaveny funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru. Dostupná beztubusová varianta.

RT 45-LT tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Je vybaveno dvěma přídavnými integrovanými tlačítky větraní. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

KA 54-BSY+ Set řetězové pohony

Řetězové pohony jsou poháněny napětím 24 V DC. Vhodné pro použití v rámci systémů odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání. Funkce High Speed (HS) umožňuje rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

RZN 4404-M centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Modulová centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých a středních objektech a sítích AdComNet. Maximální celkový příkon pohonů je 4 A. Obsluhuje dvě zóny odvodu kouře (2 řady, 2 skupiny). Umožňuje přímé napojení snímačů povětrnostních údajů a elektromagnetických přídrží.

ACN-CM501 připojovací modul

Připojovací modul, který umožňuje připojení centrály k síti zařízení pro odvod kouře a tepla AdComNet. Nevyžaduje osazení centrály větším akumulátorem.

ZA 155-BSY+ HS Set ozubnicové pohony

Sada dvou ozubnicových pohonů s napájením 24 V DC a maximální silou 1500 N, pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Jsou vybavené funkcí BSY+, která umožňuje integrovat až 8 pohonů do jedné skupiny a funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

FS 41 modul sekvenčního uzavírání pohonů

Modul sekvenčního uzavírání pohonů – umožňuje stanovení pořadí otevírání a zavíráni překrývajících se dveřních nebo okenních křídel. Maximální výkon 50 W (2 A) na křídlo.

CDP-TW 3000-K-BSY+ řetězový pohon.jpg

Pohony řady 3000-TW-K se podobají řešením řady 3000-TW, a liší se pouze napájením 230 V AC. Možnost integrace až dvou kusů do jedné soustavy a individuálního programování vysunutí, rychlostí a ostatních parametrů.

LE 513 řádový panel

Řadový panel určen pro centrály RZN-E a GVL-E. Přizpůsoben pro připojení maximálně 14 hlásičů odtahu kouře a tepla a 8 tlačítek odtahu kouře a tepla na linku.

Stránky

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.