Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

3000PLUS/OP Set konvencionální hlásiče požáru

Konvencionální opticko-kouřový požární detektor určen pro použití s konvencionálními centrálními jednotky pro odvod kouře a tepla.

ACN-CM501 připojovací modul

Připojovací modul, který umožňuje připojení centrály k síti zařízení pro odvod kouře a tepla AdComNet. Nevyžaduje osazení centrály větším akumulátorem.

ACN-GW501-MRTU-0200 brána protokolu Modbus

Brána Modubs s universálním rozhraním do sítě Modbus. Je vybavena integrovaným routerem a repeaterem AdComNet. Jednoduchá integrace se sítí AdComNet.

ACN-IO501 vstupní/výstupní modul

Vstupní/výstupní modul s 8 libovolně konfigurovanými vstupy (alarm, závada, tlačítko větrání) a 8 libovolně konfigurovanými výstupy (alarm, závada, stav signálu „otevřený”). Jeho použití vyžaduje osazení centrály přídavným akumulátorem 1,2 Ah.

CDC-0252-1-ACB řetězový pohon

Jsou nejkompaktnějšími a nejtiššími pohony z naše nabídky. Jsou určené pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Může se zadlabat do okenní zárubně - pohon splní očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků.

CDP 1500-BSY+ řetězový pohon

Největší a nejsilnější řetězový pohon v naší nabídce. Jsou určené pro pohon velkých střešních oken zařazených do systému odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Kompatibilní s většinou hliníkových systémů dostupných na trhu.

CDP 1500-K-BSY+ řetězový pohon

Tento typ pohonů se vyznačuje symetrickým výstupem řetěze z tubusu a možností montáže rovnoběžně s konstrukcí sloupko-příčkové hliníkové fasády. Mohou se použit v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.

CDP-TW 3000-BSY+ řetězový pohon

Pohony řady 3000-TW mohou zvedat okenní křídlo s hmotností nad 600 kg. Díky tímto parametrům se hodí pro použití v nejsofistikovanějších konstrukcích řešeních střešních světlíků, které jsou součástí systému pro odvod kouře a tepla a přirozeného větrání.

 

CDP-TW 3000-K-BSY+ řetězový pohon.jpg

Pohony řady 3000-TW-K se podobají řešením řady 3000-TW, a liší se pouze napájením 230 V AC. Možnost integrace až dvou kusů do jedné soustavy a individuálního programování vysunutí, rychlostí a ostatních parametrů.

CPS-B1-5-0101 centrální jednotka pro odvod kouře tepla

Kompaktní centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých objektech. Maximální celkový příkon pohonů je 5 A. Umožňuje řádové připojení až 8 tlačítek odtahu kouře a 8 požárních snímačů. Prostor na liště DIN pro další moduly.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.