Vyhledat

Požární větrání

TSZ-200 je napájecím zdrojem a současně ústřednou ovládající a dozorující protipožární zařízení používanou v rámci systémů bránících šíření kouře a tepla, požárního odvětrávaní a větrání bytových prostor.

 

Dle scénáře

Požární ochrana a protipožární funkce větracího systému jsou realizované pomocí regulátoru naprogramovaného na základě simulace CFD, požárního scénáře a pokyn uvedených v projektu větracího systému. Ústředna umožňuje použit střídače, které přináší jemné nastartování a plynulé nastavení rychlosti (výkonu) ventilátorů během vykonávání složitých řídicích algoritmů, např. při využití ventilátoru k reverznímu chodu nebo proměnlivé rychlosti ventilátoru v okamžiku, kdy jsou ovládány systémem detekce CO/LPG. Pro méně náročné systémy ústředna realizuje následující konfigurace spuštění: hvězda-trojúhelník nebo přímé. Zařízení může být dodatečně vybaveno systémem samospouště rezervy (SZR). Taková sestava automaticky reaguje na jakýkoliv výpadek elektrické energie a spouští nouzové napájení.

Provoz šitě ústředen

TSZ-200 obsluhuje protokoly Modbus RTU a Modbus TCP/IP, které umožňují výměnu informací mezi centrály ohledně provozního stavu jednotlivých zařízení a řídicích signálů spojených s úkony realizovanými v obytných prostorách. Toto navíc umožňuje komunikaci s centrálním stanovištěm vizualizace a systémem BMS v budově. Existuje možnost využití LCD panelu pro souhrnný náhled provozních stavů několika ústředen v objektu. Panel je nezbytný ve velkých, složitých systémech tvořených několika ústřednami TSZ-200.

Požární větrání v obytné budově s podzemním garážovým stáním

TSZ-200 spolupracuje s následujícími provozními zařízeními:

 • ventilátor odtahu kouře a tepla, pro přívod vzduchu a ventilátor obytných prostor (různé způsoby spuštění)
 • uzávěry požárního nebo bytového větrání 24 V nebo 230 V
 • škrtící klapky 24 V nebo 230 V
 • elektromechanické hydraulické válce otočné a liniové 24 V nebo 230 V
 • protipožární čidla a ruční tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla D+H
 • ostatní zařízení využívané automatickými systémy požární ochrany a větraní bytových prostor

Shoda TSZ-200 s normou PN-EN 12101-10 a PN-EN 54-4, umožňuje použití v podobě napájecího zdroje a ústředny systémů bránících šíření kouře a tepla, požárního odvětrávaní a větrání bytových prostor.

Použití TSZ-200:

 • podzemní garáže
 • vícepatrové parkoviště
 • velkoobjemové objekty
 • silniční tunely
 • vodorovné únikové cesty
 • průmyslové a výrobní objekty
 • obchodní a logistická centra
 • elektrárny a teplárny
Národního muzea ve Varšavě
Národního muzea ve Varšavě

Sbírka Národního muzea ve Varšavě vyžaduje nejvyšší úroveň zabezpečení. Ústředním bodem systému odvodu kouře a tepla z objektu je centrála TSZ-200, která v případě nebezpečí řídí chod dalších zařízení dle požárního scénáře.

Koneser Praga Center
Koneser Praga Center

Pro veřejné budovy byly stanoveny přísné požadavky na protipožární ochranu. Certifikovaná řešení, jako např. centrála TSZ-200 jsou zárukou spolehlivosti a bezpečnosti systému.

Masarska 8
Masarska 8

Podzemní garážové stání vzniká většinou u nových bytových investic. Pokaždé tyto prostory vyžadují zavedení systému požárního větrání, který v případě potřeby odvede kouř nebo výfukové plyny ven.

Všechny informace ohledně produktu najdete zde.