?>
Vyhledat

Centrální jednotka požárních uzávěrů

Úkolem centrální jednotky požárních uzávěrů je napájení požárních dveří a vrat a řízení jejích chodu. Spolupracuje s požárními snímači, požárními hlásiči a centrálou požární signalizace.

BAZ-04-N-UT centrální jednotka požárních uzávěrů

Kompaktní centrála pro ovládání dveří a posuvných vrat v systému požárních uzávěrů. Umožňuje ruční spuštění pomocí vnějšího tlačítka, tlačítka na krytu nebo dálkově z protipožárních snímačů a centrálních jednotek požární signalizace.

Centrální jednotky požárních uzávěrů zajišťují napájení a ovládání chodu dveří a vrat protipožárních systémů. Díky tomu se v situacích požárního ohrožení dveře uzavřou podle stanoveného scénáře. Centrála požárních uzávěrů se používá k ovládání dveří podél požárních evakuačních cest a vchodových dveří na schodiště s gravitačním systémem odvodu kouře a tepla. Můžeme také uzavřít dveře nebo vrata pro zabránění šíření požáru po výrobní hale nebo skladu. Centrála požárních uzávěrů zpracovává signály vysílané ostatními zařízeními, např. požárními snímači nebo centrálou SSP. Lze na ní napojit až 14 požární snímače a zvukové a vizuální signalizační zařízení. Centrála požárních uzávěrů je vybavena dodatečným poplachovým tlačítkem umístěným na krytu. Poplach lze spustit také stisknutím vnějšího tlačítka.