Vyhledat

Tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítka zařízení pro odvod kouře a tepla jsou určené k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla. Díky ním lze spustit systém pro odvod tepla a kouře nebo přirozeného větrání, a také získat informace o stavu systému.

RT 45 tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

RT 45-LT tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Je vybaveno dvěma přídavnými integrovanými tlačítky větraní. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

RT 45-ST-PL tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla je vybaveno zvukovým signálem upozorňujícím na zapnutí a vznik závad, určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

Tlačítko zařízení pro odvod kouře a tepla je neoddělitelným prvkem systému odvodu kouře. Umožňuje ruční spuštění systému v případě ohrožení požárem. Signál z tlačítka zařízení pro odvod kouře a tepla směřuje k centrále a následně k pohonům klapek nebo oken pro odvod kouře a tepla. Tímto způsobem je spuštěn celý systém, který umožňuje efektivní odstranění kouře z objektu nebo určitého požárního úseku, např. ze schodiště. Tlačítka indikují také informace o stavu systému (dozor, poplach, poškození). Tlačítko zařízení pro odvod kouře a tepla má typický oranžový kryt a je zpravidla umístěno na viditelném snadno dostupným uživatelům objektu místě. Vybrané varianty tlačítek nabízí zvukové hlášení poruch nebo spuštění.