?>
Vyhledat

Vnitřní moduly centrálních jednotek pro odvod kouře a tepla

Centrální jednotky pro odvod kouře a tepla RZN a centrály požárního odvětrání GVL lze rozšířit osazením dalších vnitřních modulů. Umožňuje individuálně rozšířit jejích funkce.

ERM 44 modul konečných relé

Modul koncového spínače s bezpotenciálovými kontakty pro hlášení stavu otevření a zavření pohonu. Kompatibilní se sběrnicemi: BSY, BSY+, varianta BRV a TMS (pouze v CDC).

FS 41 modul sekvenčního uzavírání pohonů

Modul sekvenčního uzavírání pohonů – umožňuje stanovení pořadí otevírání a zavíráni překrývajících se dveřních nebo okenních křídel. Maximální výkon 50 W (2 A) na křídlo.

GSV 45 modul rozdělení skupiny

Modul rozdělení skupiny – pro rozvedení přívodních kabelů pohonů jedné skupiny do dvou trojžilných řad. Na jednu skupinu lze paralelně napojit maximálně 4 ks.

IM 44-E impulsní modul

Impulsní modul pro panelové centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

IM 44-K/M impulsní modul

Impulsní modul pro modulové a kompaktní centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

TR 42 - modul relé

Modul relé dálkově ovládané signalizace poškození a výstrahy, obsahuje dva bez-potenciálové přepínací kontakty, max. 230 V/5 A. K vestavbě v místě konektorů E1/E2 centrály.

TRL 8 modul odpojovacího relé

Modul vypínajícího relé 230 V AC, pro ovládání jedné větrací soustavy (dovoluje připojit i několik soustav). Montáž na DIN kolejnici.

WFR 41 modul relé povětrnostního signálu

Povětrnostní vysílací relé – předává signál zavření dalším ústřednám. K vestavbě v místě konektorů E1/E2 centrály.

Moduly k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu. Díky příslušným vnitřním modulům centrální jednotku lze doplnit mnoha dodatečnými funkcemi. Centrální jednotky pro odvod kouře a tepla se mohou použit mj. s moduly vypínaní poplachu, moduly konečného relé, moduly rozdělení skupiny. Vnitřní moduly centrálních jednotek pro odvod kouře a tepla umožňují uspořádat mnohem pokročilejším způsobem chod okenních pohonů. Modul sekvenčního uzavírání pohonů umožňuje stanovení pořadí otevírání a zavíráni překrývajících se dveřních nebo okenních křídel. Zpožďovací modul pohonu si své uplatnění najde v místech, kde chceme předejít střetu okenních křídel se žaluziemi. Použití jednotlivých modulů závisí na návrhu systému odvodu kouře a tepla a individuálních podmínkách realizace dané stavby.