Vyhledat

Centrální jednotka větrání

Srdcem systému přirozeného větrání je centrální jednotka požárního odvětrání. Zařízení umožňuje konfigurovat chod soustavy pohonů, snímačů větru/ srážek, tlačítek, regulátorů teploty a integrovat s vnějším systémem.

GVL 8401-K-RC V2 větrací centrála

Větrací centrála s napájením 24 V DC ovládající pohony (také s funkcí TMS+), která se používá v systémech přirozeného větrání. Obsluhuje dvě větrací soustavy s maximálním procházejícím pohony celkovým proudem 1 A. Může se ovládat pomocí tlačítek větrání, vnějších zařízení nebo prostřednictvím zabudovaného rádiového přijímače. 

VCM 05U centrální jednotka větrání

Větrací centrála s napájením 24 V DC ovládající pohony, která se používá v systémech přirozeného větrání. Obsluhuje jednu větrací soustavu s maximálním celkovým procházejícím pohony proudem 0,5 A. Ovládán pomocí tlačítek větrání nebo vnějších zařízení. 
 

GVL 8301-K V2 Větrací centrála

Větrací centrála s napájením 24 V DC ovládající pohony (také s funkcí TMS+), která se používá v systémech přirozeného větrání. Obsluhuje jednu větrací soustavu s celkovým proudem do 1 A procházejícím pohony. Ovládání pomocí tlačítek větrání nebo vnějších zařízení. 

GVL 8304-K centrální jednotka větrání

Větrací centrála s napájením 24 V DC ovládající pohony (také s funkcí TMS+), která se používá v systémech přirozeného větrání. Obsluhuje jednu větrací soustavu s celkovým proudem do 4 A procházejícím pohony. Ovládání pomocí tlačítek větrání nebo vnějších zařízení. 

GVL 8408-M centrální jednotka větrání

Větrací centrála s napájením 24 V DC ovládající pohony, která se používá v systémech přirozeného větrání. Obsluhuje pět větracích soustav s maximálním celkovým proudem procházejícím pohony 8 A (použitím modulu GME 83 se rozšíří do šesti soustav). Ovládání pomocí tlačítek větrání nebo vnějších zařízení. 

Centrální jednotky požárního odvětrání jsou srdcem systému přirozeného větrání. Nejen zajišťují zásobování energií zařízením fungujícím v rámci daného systému, ale navíc umožňují jejích součinnost dle určitého scénáře. Centrální jednotka požárního odvětrání může obsluhovat mnoho zařízení současně – přijímat signály vysílané snímačem povětrnostních údajů nebo teplotním snímačem, ovládat chod oken prostřednictvím pohonů a analyzovat signály pocházející z tlačítek požárního odvětrání, ovládače nebo vnějšího systému ovládání. Centrální jednotky požárního odvětrání se používají jak ve velkých, tak v malých objektech. Zajišťují nezávislé napájení a řízení okenní automatiky. To se odráží nejen v lepší cirkulaci čerstvého vzduchu uvnitř budovy, ale také optimalizaci spotřeby energie, např. díky nižším nákladům na klimatizaci.