Vyhledat

Klapky odvodu kouře a tepla

Klapky pro odvod kouře a tepla patři mezi prvky systému odvodu zplodin umisťované na střeše objektu. Jejích hlavním cílem je odvod kouře, tepla a toxických plynů vzniklých v průběhu požáru.

FIRE 2 dvoukřídlové klapky odvodu kouře a tepla

Dvoukřídlové klapky pro odvod kouře jsou dostupné s ozubnicovými pohony řady ZA nebo DXD s napájením 24 V DC a 230 V AC ve variantách s deflektory a směrovými trysky. Získaly certifikát stálosti užitných vlastností Certifikačního závodu Institutu stavebních technologií, a použité ozubnicové pohony - Certifikát požární bezpečnosti, který byl vydán Střediskem výzkumu a vývoje protipožární ochrany (CNBOP).

FIRE jednokřídlové klapky odvodu kouře a tepla

Jednokřídlové klapky pro odvod kouře jsou dostupné s ozubnicovými pohony řady ZA nebo DXD s napájením 24 V DC a 230 V AC ve variantách s deflektory a směrovými trysky. Klapky získaly certifikát stálosti užitných vlastností Certifikačního závodu Institutu stavebních technologií, a použité ozubnicové pohony - Certifikát požární bezpečnosti, který byl vydán Střediskem výzkumu a vývoje protipožární ochrany (CNBOP).

Klapky pro odvod kouře a tepla mají stejný úkol jako okna pro odvod kouře a tepla v systémech odvodu kouře a tepla a jsou vybavené certifikovanými pohony. Mohou se použit nejen na střeše velkých průmyslových hal nebo skladů, ale také pro zabezpečení menších požárních úseků, např. v případě gravitačního systému odvětrávání schodiště. Za běžných podmínek klapky pro odvod kouře přináší více přirozeného světla a zajišťují větrání požárních úseků, ve kterých se nachází. K odvětrání se mohou otevřít tlačítkem. V situacích ohrožení požárem se klapky otevírají na základě signálu z centrální jednotky pro odvod kouře a tepla. Dle velikosti aktivní plochy odvodu kouře požadované u daného objektu se používají jedno- nebo dvoukřídlové klapky.