Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

ERM 44 modul konečných relé

Modul koncového spínače s bezpotenciálovými kontakty pro hlášení stavu otevření a zavření pohonu. Kompatibilní se sběrnicemi: BSY, BSY+, varianta BRV a TMS (pouze v CDC).

RZN 4408-K centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Kompaktní centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých a středních objektech a sítích AdComNet. Obsluhuje jednu zónu odvodu kouře a tepla (1 řada, 2 skupiny). Maximální celkový příkon pohonů je 8 A. Umožňuje řádové připojení až 8 tlačítek odtahu kouře a 14 požárních snímačů.

FRA 11-BSY+ pohon okenního kování

Pohon okenního kování, který se montuje místo tradičního zamykacího zařízení, vykonává funkce automatické aretace dřevěné výplně stavebních otvorů. Spolupracuje se všemi pohony D+H vybavenými technologií BRV, TMS+, BSY+ a ACB. Možnost integrace až 4 pohonů do jednoho okna.

ZA 85-HS ozubnicový pohon

Ozubnicové pohony s napájením 24 V DC jsou určené pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.  Vybaveny funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru. Dostupná beztubusová varianta.

TR 42 - modul relé

Modul relé dálkově ovládané signalizace poškození a výstrahy, obsahuje dva bez-potenciálové přepínací kontakty, max. 230 V/5 A. K vestavbě v místě konektorů E1/E2 centrály.

KA 54-BSY+ Set řetězové pohony

Řetězové pohony jsou poháněny napětím 24 V DC. Vhodné pro použití v rámci systémů odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání. Funkce High Speed (HS) umožňuje rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

RT 45-LT tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Je vybaveno dvěma přídavnými integrovanými tlačítky větraní. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

RZN 4404-M centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Modulová centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých a středních objektech a sítích AdComNet. Maximální celkový příkon pohonů je 4 A. Obsluhuje dvě zóny odvodu kouře (2 řady, 2 skupiny). Umožňuje přímé napojení snímačů povětrnostních údajů a elektromagnetických přídrží.

ACN-CM501 připojovací modul

Připojovací modul, který umožňuje připojení centrály k síti zařízení pro odvod kouře a tepla AdComNet. Nevyžaduje osazení centrály větším akumulátorem.

ZA 155-BSY+ HS Set ozubnicové pohony

Sada dvou ozubnicových pohonů s napájením 24 V DC a maximální silou 1500 N, pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Jsou vybavené funkcí BSY+, která umožňuje integrovat až 8 pohonů do jedné skupiny a funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.