Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

KA 34 řetězový pohon

Soustava pohonů určená pro použití se všemi typy oken. Maximální výkon pohonů dosahuje 300 N a vysunutí 1300 mm. Mohou se použit v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.

VLD 51-BSY+ lineární pohon

Lineární pohon aretace s možností montáže do okenního rámu. Spolupracuje se všemi pohony D+H vybavenými technologií BSY+ a ACB. Možnost integrace až 6 pohonů do jednoho okna.

WFR 41 modul relé povětrnostního signálu

Povětrnostní vysílací relé – předává signál zavření dalším ústřednám. K vestavbě v místě konektorů E1/E2 centrály.

ZA 155-HS ozubnicový pohon

Pohony s napájením 24 V DC a maximální sílou 1500 N, se hodí k použití s velkými a těžkými okny a klapky zařazenými do systému pro odvod kouře a tepla. Vybaveny funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru.

CDP 1500-BSY+ řetězový pohon

Největší a nejsilnější řetězový pohon v naší nabídce. Jsou určené pro pohon velkých střešních oken zařazených do systému odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Kompatibilní s většinou hliníkových systémů dostupných na trhu.

3000PLUS/OP Set konvencionální hlásiče požáru

Konvencionální opticko-kouřový požární detektor určen pro použití s konvencionálními centrálními jednotky pro odvod kouře a tepla.

RZN 4503-T centrální jednotky pro odvod kouře a tepla

Kompaktní centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých objektech. Obsluhuje jednu zónu odvodu kouře a tepla (1 řada, 1 skupina). Maximální celkový příkon pohonů je 3 A. Umožňuje řádové připojení až 8 tlačítek odtahu kouře a 14 požárních snímačů.

RZN 43xx-E centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Panelová centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití ve velkých objektech. Umožňuje obsluhu několika zón odvodu kouře a tepla a libovolné kombinace řad a skupin. Vybavena funkcí zvyšování výkonu a monitorovaní přerušení a zkratu vodičů.

DXD 300-BSY+ ozubnicový pohon

Nejvýkonnější ozubnicový pohon z nabídky D+H. Díky maximální síle 3000 N se hodí k použití s největšími okny a klapky zařazenými do systému odvodu kouře a tepla. Možnost integrace až 4 pohonů do jedné skupiny.

IM 44-E impulsní modul

Impulsní modul pro panelové centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.