Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

FIRE 2 dvoukřídlové klapky odvodu kouře a tepla

Dvoukřídlové klapky pro odvod kouře jsou dostupné s ozubnicovými pohony řady ZA nebo DXD s napájením 24 V DC a 230 V AC ve variantách s deflektory a směrovými trysky. Získaly certifikát stálosti užitných vlastností Certifikačního závodu Institutu stavebních technologií, a použité ozubnicové pohony - Certifikát požární bezpečnosti, který byl vydán Střediskem výzkumu a vývoje protipožární ochrany (CNBOP).

DXD 300-BSY+ ozubnicový pohon

Nejvýkonnější ozubnicový pohon z nabídky D+H. Díky maximální síle 3000 N se hodí k použití s největšími okny a klapky zařazenými do systému odvodu kouře a tepla. Možnost integrace až 4 pohonů do jedné skupiny.

DXD 300-K BSY+ ozubnicový pohon

Tyto pohony se podobají řešením řady DXD 300-BSY+ HS, a liší se pouze napájením 230 V AC. Díky maximální síle 3000 N se hodí k použití s největšími okny a klapky zařazenými do systému odvodu kouře a tepla. Dostupná beztubusová varianta.

ERM 44 modul konečných relé

Modul koncového spínače s bezpotenciálovými kontakty pro hlášení stavu otevření a zavření pohonu. Kompatibilní se sběrnicemi: BSY, BSY+, varianta BRV a TMS (pouze v CDC).

FRA 11-BSY+ pohon okenního kování

Pohon okenního kování, který se montuje místo tradičního zamykacího zařízení, vykonává funkce automatické aretace dřevěné výplně stavebních otvorů. Spolupracuje se všemi pohony D+H vybavenými technologií BRV, TMS+, BSY+ a ACB. Možnost integrace až 4 pohonů do jednoho okna.

FS 41 modul sekvenčního uzavírání pohonů

Modul sekvenčního uzavírání pohonů – umožňuje stanovení pořadí otevírání a zavíráni překrývajících se dveřních nebo okenních křídel. Maximální výkon 50 W (2 A) na křídlo.

GE 628 V2 skupinový panel

Panel grupowy przeznaczony do central RZN-E oraz GVL-E. Służy do sterowania napędami do oddymiania w powiązaniu z panelem liniowym LE 513.

GE 628-L V2 větrací skupinový panel

Skupinový větrací panel určen pro centrály RZN-E a GVL-E. Slouží k ovládání pohonů, umožňuje spojení s dalšími skupiny.

GE 650-Set sada skupinových panelů

Soustava skupinových panelů řídicích pohony D+H v systémech pro odvod kouře a tepla, určených pro centrály RZN-E, s napájením 230 V AC. Monitoruje vodiče v souladu s normou EN 12101-9, a má velmi vysoký výstupní proud (10 A).

GSV 45 modul rozdělení skupiny

Modul rozdělení skupiny – pro rozvedení přívodních kabelů pohonů jedné skupiny do dvou trojžilných řad. Na jednu skupinu lze paralelně napojit maximálně 4 ks.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.