Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

IM 44-E impulsní modul

Impulsní modul pro panelové centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

IM 44-K/M impulsní modul

Impulsní modul pro modulové a kompaktní centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

FIRE jednokřídlové klapky odvodu kouře a tepla

Jednokřídlové klapky pro odvod kouře jsou dostupné s ozubnicovými pohony řady ZA nebo DXD s napájením 24 V DC a 230 V AC ve variantách s deflektory a směrovými trysky. Klapky získaly certifikát stálosti užitných vlastností Certifikačního závodu Institutu stavebních technologií, a použité ozubnicové pohony - Certifikát požární bezpečnosti, který byl vydán Střediskem výzkumu a vývoje protipožární ochrany (CNBOP).

KA 34 řetězový pohon

Soustava pohonů určená pro použití se všemi typy oken. Maximální výkon pohonů dosahuje 300 N a vysunutí 1300 mm. Mohou se použit v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.

KA 34-BSY+ Set řetězové pohony

Jsou vybavené funkcí BSY+, která umožňuje integrovat až osmi pohonů do jedné soustavy. Jsou určené pro pohon velkých a těžkých okenních křídel zařazených do systému odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.

KA-54 KA 54 řetězový pohon

Jsou charakteristické velkou silou dosahující až 500 N. Vhodné pro použití ve všech typech oken zařazených do systému odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání. Vybaveny funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru.

KA 54-BSY+ Set řetězové pohony

Řetězové pohony jsou poháněny napětím 24 V DC. Vhodné pro použití v rámci systémů odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání. Funkce High Speed (HS) umožňuje rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

KA-TW-BSY+ řetězový pohon

Navržené pro otevírání největších a nejtěžších okenních křídel. Pohon je vybaven dvěma řetězy a maximální sílou 600 N. Je určen pro chod v rámci přirozeného větrání.

LE 513 řádový panel

Řadový panel určen pro centrály RZN-E a GVL-E. Přizpůsoben pro připojení maximálně 14 hlásičů odtahu kouře a tepla a 8 tlačítek odtahu kouře a tepla na linku.

OSD 23 konvencionální hlásiče požáru

Konvencionální opticko-kouřový požární detektor určen pro použití s konvencionálními centrálními jednotky pro odvod kouře a tepla. Funguje na principu rozptýleného světla.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.