Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

LE 513 řádový panel

Řadový panel určen pro centrály RZN-E a GVL-E. Přizpůsoben pro připojení maximálně 14 hlásičů odtahu kouře a tepla a 8 tlačítek odtahu kouře a tepla na linku.

VLD 51 lineární pohon

Lineární pohon aretace s možností montáže do okenního rámu. Spolupracuje se všemi pohony D+H vybavenými technologií BRV. U toho modelu existuje možnost nastavení směru aretace, nouzového blokování a manuálního otevírání.

ZA 105-HS ozubnicový pohon

Pohony se hodí ke všem typům oken, klapek a střešních světlíků, které jsou součástí systému pro odvod kouře a tepla. Připojení přívodního kabelu z vrchu nebo zespodu a objednání beztubusové varianty je samozřejmostí.

TRL 8 modul odpojovacího relé

Modul vypínajícího relé 230 V AC, pro ovládání jedné větrací soustavy (dovoluje připojit i několik soustav). Montáž na DIN kolejnici.

KA-TW-BSY+ řetězový pohon

Navržené pro otevírání největších a nejtěžších okenních křídel. Pohon je vybaven dvěma řetězy a maximální sílou 600 N. Je určen pro chod v rámci přirozeného větrání.

RT 45-ST-PL tlačítka zařízení pro odtah kouře a tepla

Tlačítko zařízení pro odtah kouře a tepla je vybaveno zvukovým signálem upozorňujícím na zapnutí a vznik závad, určené pro centrály systému odvodu kouře a tepla s napájením 24 V DC společnosti D+H. Signalizuje provozní stav (dozor, výstraha, poškození). Součástí sady je vyměnitelné značení ve 32 jazykových mutacích.

RZN 4416-M  centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Modulová centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých a středních objektech a sítích AdComNet. Maximální celkový příkon pohonů je 16 A. Obsluhuje dvě zóny odvodu kouře (2 řady, 3 skupiny). Umožňuje přímé napojení snímačů povětrnostních údajů a elektromagnetických přídrží. Vybavená jednou volnou zásuvkou pro dodatečné moduly.

ZA 155-K-BSY+ HS ozubnicový pohon

Nejvýkonnější ozubnicový pohon řady ZA s napájením 230 V AC se používá v rámci systémů pro odvod kouře a tepla. Vybaven funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru. Možnost integrace až 4 pohonů do jedné skupiny.

ZA 85 ozubnicový pohon

Pohony se hodí ke všem typům oken, klapek a střešních světlíků, které jsou součástí systému přirozeného větrání. Model s vysunutím až 426 mm je možné použít i v systémech pro odvod kouře a tepla.

GSV 45 modul rozdělení skupiny

Modul rozdělení skupiny – pro rozvedení přívodních kabelů pohonů jedné skupiny do dvou trojžilných řad. Na jednu skupinu lze paralelně napojit maximálně 4 ks.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.