Vyhledat

Systém pro odtah kouře a tepla

Systém pro odtah tepla a kouře je zodpovědný za odvětrání kouře a toxických zplodin hoření z požárem zasaženého objektu, pro zajištění bezpečí podél únikových cest. Odvod tepla zabraňuje navíc působení vysokých teplot na budovu, které mohou způsobit její kolaps. 

Stránky

IM 44-E impulsní modul

Impulsní modul pro panelové centrály, který mění nepřetržitý signál na impulzní. Umožňuje spuštění systému pro odtah tepla a kouře a stornování výstrahy prostřednictvím spojení s hlavním protipožárním systémem (Systém varování a vyrozumění o požárním poplachu).

KA-54 KA 54 řetězový pohon

Jsou charakteristické velkou silou dosahující až 500 N. Vhodné pro použití ve všech typech oken zařazených do systému odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání. Vybaveny funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevírání oken v případě požáru.

GE 650-Set sada skupinových panelů

Soustava skupinových panelů řídicích pohony D+H v systémech pro odvod kouře a tepla, určených pro centrály RZN-E, s napájením 230 V AC. Monitoruje vodiče v souladu s normou EN 12101-9, a má velmi vysoký výstupní proud (10 A).

DDS 54/500 dveřní pohon

Pohon pro jedno- a dvoukřídlové dveře zařazené do systému přívodu čerstvého vzduchu. Prodává se v sadě s upevňujícími konzoly pro montáž nad dveřmi nebo na zárubeň.

ZA 85-BSY+ HS Set ozubnicové pohony

Sada dvou ozubnicových pohonů s napájením 24 V DC a maximální silou 800 N, pro použití v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání. Jsou vybavené funkcí BSY+, která umožňuje integrovat až 8 pohonů do jedné skupiny a funkcí High Speed (HS) pro rychlé otevření okna v případě vypuknutí požáru.

FIRE jednokřídlové klapky odvodu kouře a tepla

Jednokřídlové klapky pro odvod kouře jsou dostupné s ozubnicovými pohony řady ZA nebo DXD s napájením 24 V DC a 230 V AC ve variantách s deflektory a směrovými trysky. Klapky získaly certifikát stálosti užitných vlastností Certifikačního závodu Institutu stavebních technologií, a použité ozubnicové pohony - Certifikát požární bezpečnosti, který byl vydán Střediskem výzkumu a vývoje protipožární ochrany (CNBOP).

CDP 1500-K-BSY+ řetězový pohon

Tento typ pohonů se vyznačuje symetrickým výstupem řetěze z tubusu a možností montáže rovnoběžně s konstrukcí sloupko-příčkové hliníkové fasády. Mohou se použit v systémech odtahu kouře a tepla a přirozeného větrání.

OSD 23 konvencionální hlásiče požáru

Konvencionální opticko-kouřový požární detektor určen pro použití s konvencionálními centrálními jednotky pro odvod kouře a tepla. Funguje na principu rozptýleného světla.

RZN 4404-K centrální jednotka pro odvod kouře a tepla

Kompaktní centrální řídicí jednotka ovládající systémy odvodu kouře a tepla a přirozeného větrání určená pro použití v malých objektech. Maximální celkový příkon pohonů je 4 A. Umožňuje řádové připojení až 8 tlačítek odtahu kouře a 14 požárních snímačů. Vybavená jednou volnou zásuvkou pro dodatečné moduly.

GE 628-L V2 větrací skupinový panel

Skupinový větrací panel určen pro centrály RZN-E a GVL-E. Slouží k ovládání pohonů, umožňuje spojení s dalšími skupiny.

V případě požáru je nejvíce nebezpečný kouř a toxické plyny: 9 na 10 osob zdržujících se v budově umírá kvůli otravě velmi toxickými zplodinami hoření. Proto také rychlý a efektivní odvod kouře má obrovský význam. Zařízení pro odvod kouře efektivně odstraňují kouř a toxické zplodiny hoření z budovy, a tím umožňují bezpečnou evakuaci. Systémy odvodu kouře a tepla nabízené společností D+H Polska jsou komplexním řešením, které lze použit nejen ve velkých, ale také malých objektech. Systém odvodu kouře a tepla je tvořen centrální jednotkou pro odvod kouře a tepla, snímačem odvodu kouře a tepla, tlačítkem zařízení pro odvod kouře a tepla, okny a klapky pro odvod kouře vybavené pohony. Vnitřní moduly a panely k centrálním jednotkám pro odvod kouře a tepla umožňují rozšíření a přizpůsobení funkce systému odvodu kouře potřebám objektu.